Informatika 1
(INF1)

Vsebine za predmet informatika v 1. letniku gimnazije