Informatika 2
(INF2)

Vsebine predmeta informatika za drugi letnik sploŇ°ne gimnazije